For elever i alderen 14 til 18
Discover You - in a new language

Generelle Betingelser

Særlige rejsevilkår

Ansøger
Du kan søge om optagelse til et skoleår i udlandet hvis du:

 • Er mellem 14 og 18 år – se respektive lande for specifik fødselsdato.
 • Har afsluttet 9. klasse.
 • Har gode sprogkundskaber
 • Går i skole på fuld tid indtil din afrejse

Enkelte lande har krav om forkundskaber: Frankrig: 2 års forkundskaber i fransk, Tyskland og Schweiz: 2 års forkundskaber i tysk, Japan: 1 års forkundskaber i japansk samt kunne læse Hiragana og Katakana.

Du kan tage til Spanien, Italien, Østrig og Argentina uden at have studeret sproget. Dog anbefaler STS High School, at du har et vist kendskab til sproget inden afrejse. Alle engelsksproget lande har en for­ventning om, at du har fulgt engelskundervisningen igennem folkeskolen.

Afrejse og hjemkomst
Dato afhænger af det værtsland, du vælger at studere i. Vi har afrejser fra juli til september måned samt i januar måned. Hjemrejsen sker 5–10 dage efter skoleafslutning. Når du er optaget på vores high school-program, vil du modtage yderligere information gældende for det specifikke rejsemål.

Ansøgningsfrister
Ansøg på sts.dk eller kontakt os telefonisk. Da vi kun har et begrænset antal pladser, anbefaler vi, at du ansøger tidligt, da ansøgninger behandles i den rækkefølge, vi modtager dem.

Udvælgelse
Når vi har modtaget din ansøgning, indkalder vi dig til et personligt interview. Til interviewet skal du medbringe dine karakter. Efter endt interview og gennemgang af relevante dokumenter, får du den endelige besked om optagelse. Du skal forvente, at denne proces fra tilmelding til optagelse tager mellem trefire uger.

Optagelseskrav og afvisningsgrundlag
Alle elever optages på programmet på baggrund af fremviste karakterer og et personligt interview. Elever med karakterer under 4 kan optages med forbehold for, at karakteren forbedres frem til afrejse. Såfremt elevens karakterer falder efter optagelse og indbetaling af tilsendte fakturaer, forbeholder STS sig retten til efterfølgende at afvise eleven fra programmet, hvorefter det indbetalte beløb tilbagebetales i henhold til afbestillingsbetingelserne, se punkt herom. Eleven kan afvises ud fra manglende modenhed, karakterniveau, forkerte forventninger etc. Den endelige godkendelse af ansøgningen sker i værtslandet.

Egen familie
Hos STS High School har du mulighed for at bo hos en familie, du selv kender eller finder. Familien må ikke være tæt relaterede familiemedlemmer som far/mor/søskende/bedsteforældre/
tanter/onkler etc. STS’ krav er, at vi samarbejder med den lokale high school, og at vi har en lokal repræsentant i området. Kontakt os for yderligere oplysninger om mulighed for rabat ved egen værtsfamilie og skole.

Priser
Alle prisangivelser i programmet er baseret på valutakurser og transportomkostninger per 21. marts 2019. Der tages forbehold for ændringer af priserne i prislisten som følge af efterfølgende stigninger i transportudgifter, skatter og afgifter samt valutakurser. Dette vil fremgå af slutfakturaen, som er til betaling den 15. juni 2020. Et evt. valutatillæg vil blive beregnet på 65 % af programprisen. Eksempel: Hvis den lokale valutakurs er steget fra 1 engelsk pund (GBP) = 10 DKK til 1 GBP = 11 DKK, og STS’ omkostning til f.eks. hotelværelse er 100 GBP, vil prisen stige med 100 DKK, da STS’ omkostning er steget fra 1.000 DKK (10 DKK 100 GBP) til 1.100 DKK (11 DKK 100 GBP).

Betalingsplan
Programprisen indbetales i rater, og betalingsterminerne kan variere afhængigt af hvert programland. For program med start i august og september 2020 følger nedenstående betalingsskema:

 • Acceptbetaling, ved optagelse kr. 3.495
 • 20 % af programafgiften, 29. november 2019
 • 20 % af programafgiften, 28. februar 2020
 • 20 % af programafgiften, 30. april 2020
 • Slutbetaling, 15. juni 2020

Afbestillingssikring
STS High School har en obligatorisk afbestillingssikring, som koster 725 kr. Dette betyder, at du som deltager kan afbestille din plads før afrejse såfremt der efter din optagelse indtræffer sygdom, der rammer dig selv eller en nær slægtning (forældre/værge eller søskende). Dokumentation kræves i form af lægeerklæring/dødsattest. Ved afbestilling iht. afbestillingssikringen beholdes kun acceptbetaling og afbestillingspræmie. Afbestillingssikringen er kun gældende, når den indbetales fuldt ud sammen med første rate.

Tilbagebetaling ved afbestilling

 • Ved afbestilling efter 1. rate betaling den 29. november og den 1. marts 2020 beholder STS 10.000 kr. af programafgiften.
 • Ved afbestilling mellem 1. marts og 1. maj 2020 beholder STS 20.000 kr. af programafgiften.
 • Ved afbestilling mellem 1. maj og 1. juni 2020 beholder STS 25.000 kr. af programafgiften.
 • Ved afbestilling efter 1. juni 2020 beholder STS 30.000 kr.
 • Ved afbestilling indenfor 30 dage før afrejsen kan flyselskabet derudover kræve gebyr for et ikke benyttet flysæde. Dette beløb kan maksimalt andrage 6.000 kr.

Inkluderet i programafgiften:

 • Råd og vejledning i forhold til ansøgningsprocessen
 • Mulighed for at få en personlig kontaktelev før afrejse
 • Forberedelse ved obligatorisk workshop samt udlevering af materiale
 • Forberedelse ved obligatorisk afrejsemøde samt udlevering af materiale
 • Placeringsgaranti senest den 31. august 2020 hos en værtsfamilie og en skole i det valgte værtsland
 • Flyrejse t/r fra Københavns Lufthavn Kastrup, Billund eller Ålborg samt indenrigsfly/tog/bus i værts­landet
 • STS T-shirt og rygsæk
 • STS-personale ved afrejse samt rejseleder på nogle af udrejserne uden for Europa.
 • Betaling af skolebøger til obligatoriske fag med op til $100
 • Skoleundervisning
 • Kontakt til lokale STS-repræsentanter, øvrige netværk og hovedkontor i samtlige lande. Vores medarbejdere er til rådighed med hjælp og støtte under hele udvekslingsopholdet.
 • 24-timers nødtelefon både i værtslandet og i Danmark
 • STS-diplom ved fuldført år.

Flyrejse
Flyrejsen foregår fra Københavns Lufthavn Kastrup, Billund eller Ålborg t/r til værtslandet samt indenrigsfly, tog eller bus i værtslandet.

Placeringsgaranti
Alle elever, som er optaget på programmet og godkendt i værtslandet, er garanteret en tildelt værtsfamilie. STS er underlagt CSIET’s regler omkring placeringer, hvilket vil sige, at elever kan blive placeret hos en værtsfamilie frem til den 31. august 2020. Det er værtsfamilien, som vælger eleven ud fra elevens ansøgning, og ud fra at værtsfamilien mener, at det er det rigtige match. Elever kan ikke sige nej til en værtsfamilie, med mindre det er en enlig forælder uden hjemmeboende børn (kun gældende for elever til USA)

Værtsfamilierne bliver godkendt på baggrund af blandt andet en personlig ansøgning, besøg i deres hjem og opfølgning på referencer. Alle værts­familier er frivillige og modtager ikke støtte, på nær i Storbritannien, Irland, Spanien og New Zealand, hvor de modtager økonomisk støtte for at have eleven boende, som dækker elevens forbrug af el, vand og varme. Ofte benyttes tilskuddet til et studieophold til familiens egne børn.

Der kan forekomme en såkaldt ”ankomstfamilie”. Det er en midlertidig familie, som tager imod eleven i op til 3 måneder. Oftest forlænges det til et år, og ellers findes der en ny permanent familie i samme område.

Som udvekslingselev kan du skulle dele værelse med en værtssøster/bror af samme køn.

Dobbelt placering
Interessen for at have udvekslingselever boende er stigende, og derfor ønsker flere og flere værtsfamilier at hoste to udvekslingselever samtidig. Dette giver mulighed for at møde en anden kultur samt at have en værtsøster/bror med samme oplevelser og udfordringer. STS High School opfordrer til, at alle kommende udvekslingselever er åbne over for denne mulighed, da mange tidligere elever har haft positive oplevelser med dette. Elever til USA har mulighed for at sige nej til en dobbeltplacering. For alle øvrige lande er det ikke muligt at sige nej til en dobbeltplacering.

Obligatoriske øvrige udgifter

 • Afbestillingssikring 725 kr.
 • Rejseforsikring Europa halv/helår 3.395/4.895 kr. uden for Europa 5.495/8.595 kr.
 • Visum ca. 1.100 kr. afhængig af værtsland
 • Sevis 220 USD (kun USA-elever). Prisen på Sevis er afhængig af det pågældende lands prisændringer.

Forventede udgifter derudover

 • Vaccinationer ca. 2.000 kr.
 • Lommepenge – STS anbefaler 2.500–3.000 kr. pr. måned
 • Skoleuniform (kun nogle lande)
 • Skole indskrivningsgebyr
 • Ekstra ture, som kan tilkøbes i værtslandet
 • Ud over rejsens pris kan tilkomme valutatillæg, og dette vil fremgå på slutfakturaen.


Mulige tilvalg

USA:
Først til mølle princip for nedenstående 3 valg.

1. Area guarantee (STS Foundation):

Western USA; CA, WA, OR, AK, HI, ID, NV, AZ, NM, CO, UT, WY, MT.- Eastern USA: OH, KY, TN, ALA, GA, FLA, NC/SC, WVA/VA, PA, NY, NJ, CT, RI, MA, NH, VT, ME MS- Central USA: ND, SD, NEB, KS, OK, TX, MN, WIS, IA, ILL, MO, ARK, LA MI, IN. Ansøgning skal være fuldendt senest den 1. feb. 2020. Pris: 7.200 kr.

2. State guarantee (Greenheart):

Vælg mellem Texas, NY, Maine, Michigan og Washington. Ansøgning skal være fuldendt senest d. 31. jan. 2020. Pris: 8.800 kr.

3. City Guarantee (Greenheart):

By med 30.000+ indbyggere og/eller en forstad til en by med 100.000+ indbyggere. Ansøgning skal være fuldendt senest d. 31. jan. 2020. Pris: 10.000 kr.

Spanien:

Områdevalg ved Madrid, pris 5.800 kr. pr. semester. Byvalg grp 1: Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante, Cadiz, Murcia, pris 5.800 kr. pr. semester.

Byvalg grp 2: Barcelona og Malaga, pris 6.450 kr. pr. semester.

Frankrig:

Områdevalg: 2.900 kr.

Byvalg: 10.300 kr., Paris-området: 14.400 kr.

Storbritannien:

Byvalg grp. 1: Birmingham, Bournemouth,

Brighton, Hastings, Scotland, Torquay pris 5.800 kr. Byvalg grp. 2: Oxford / Byvalg grp. 3: London pris 23.000 kr.

Områdevalg: Midlands, South East, South West, Scotland pris 42.000 kr.

Tyskland:

Områdevalg: 2.900 kr.,

Byvalg: 6.450 kr.

Italien:

Byvalg: Milano, Firenze eller Rom, 21.500 kr. pr. semester

Østrig:

Byvalg: Wien 5.000 kr.

Irland:

Områdevalg: 3.600 kr.

Byvalg: 7.200 kr.

Pas
Eleven skal have et pas udstedt i det land, han/hun er statsborger i, og det skal være gældende i min. 6 måneder efter programmet er afsluttet. Eleven rådes til at opbevare fotokopier af værdipapirer som pas, visum, rejseforsikringspolicer, personlige kontaktoplysninger, fødselsattest osv. Hvis eleven mister sit pas i løbet af opholdet, er eleven selv ansvarlig for alle omkostninger som resultat af tabet.

Visumomkostninger
Til USA vil der på slutfakturaen findes opkrævning af SEVIS, hvilket er visumgebyr til den amerikanske stat. Beløbet er pt. på 180 $ – ca.1200 kr. Prisen på SEVIS er afhængig af det pågældende lands priser. STS fremsender de nødvendige papirer samt en vejledning til ansøgningen om studievisum, og så skal du selv søge visum ud fra vedlagte vejledning.

Forsikring (obligatorisk)
En forsikring er obligatorisk for alle STS-elever under hele opholdet i værtslandet. Eleven tilbydes en skræddersyet forsikring, som bl.a. omfatter sygdom, ulykke, ansvar og rejsegods og er godkendt af myndighederne i det land, du rejser til. Ønsker eleven at tegne anden form for forsikring, skal den godkendes i værtslandet f.eks. af myndighederne eller skolen. Tegner eleven sin egen forsikring, er placeringsgarantien ikke gældende, da skolen kan afvise at optage eleven grundet forsikringsforholdene. Den skræddersyede forsikring som udbydes, er købt af forsikringsmægleren Willis AB.

Søskende/familie-rabat
Du får 5.000 kr. i rabat på programprisen, hvis du, din bror eller søster tidligere har rejst med STS High School eller STS Sprogrejser. Søskenderabat kan ikke kombineres med returnee rabat. Se mere på sts.dk

Host and Go
Du får yderligere 10.000 kr. i rabat, hvis din familie tager imod en udvekslingselev i et år gennem STS High School. Rabatten fratrækkes for det antal måneder I vil hoste en elev, fx. 3 måneder = 3000 kr. rabat. Beløbet udbetales i to rater. 1. rate når placeringsdokumenterne er underskrevet og sidste rate når eleven afrejser. Skulle eleven flytte midt i forløbet, ligegyldigt af hvilken grund, tilbagebetales eventuelt for meget udbetalt tilskud til STS. For at denne rabat kan gøre sig gældende, skal det foregå i det samme år, året før eller efter jeres egen søn/datter er på udveksling med STS High School.

STS High Schools’ regler
For elevens egen sikkerhed og for at sikre en succesfuld udvekslingsoplevelse har STS High School et regelsæt, som eleverne skal rette sig efter. Disse regler fremsendes sammen med ansøgningen og de generelle betingelser, som sendes til elev og forældre ved optagelse til programmet. De skal returneres til STS High School i underskrevet stand. Eleven erklærer sig indforstået med at overholde reglerne samt de anvisninger, som gives af den lokale koordinator eller medarbejder i værtslandet. Eleven skal også overholde alle føderale, statslige og lokale love i de respektive værtslande. Hvis nogle af disse regler brydes, forbeholder STS High School sig ret til efter eget skøn at afslutte elevens deltagelse i programmet med det samme. Programafgiften tilbagebetales ikke og eleven skal selv betale hjemrejsen.

Allergier
Alle vores værtslande tager hensyn til allergier såsom støvmide-, pelsdyr- og fødevareallergi. Det er dog vigtigt, at du fra begyndelsen af din ansøgning skriftligt angiver alle dine allergier til STS, så vi inden optagelse på programmet kan sikre, at dine allergier ikke giver udfordringer i forhold til en placering. Vi gør opmærksom på, at det kan tage længere tid at finde den rette værtsfamilie, da mange familier i vores værtslande har husdyr, tæpper etc. Hvis allergier ikke er oplyst på ansøgningen, vil der ikke blive taget hensyn til dem i forhold til en værtsfamilie placering.

Tidligere eller nuværende sygdomme
Skal oplyses ved ansøgning til programmet. Elever med spiseforstyrrelser og tidligere psykologbehandlinger kan muligvis optages med forbehold, da værtslandet skal godkende den ekstra lægerapport, der skal udarbejdes i forbindelse med forløbet og behandling. Dette er for egen regning.

Helbredsbestemmelser
Eleven skal gennemgå en fuldstændig helbredsundersøgelse forud for programmets start og skal aflevere en lægeerklæring underskrevet af en praktiserende læge til STS High School. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække optagelsen af eleven, hvis nuværende eller tidligere helbredsmæssige problemer rejser tvivl om, at eleven er i stand til at deltage i programmet.

Hvis der opstår helbredsproblemer under opholdet, forbeholder STS High School sig ret til efter eget skøn øjeblikkeligt at afslutte elevens deltagelse i programmet. Alle fejlagtige eller udeladte oplysninger om elevens fysiske/psykiske helbredshistorik kan påvirke elevens optagelse på eller fortsatte deltagelse i programmet.

Vaccinationer
Det er obligatorisk, at eleven får de vaccinationer, der er påkrævet af myndighederne og/eller skolen i et givent land/stat/lokalsamfund. Oplysninger om nødvendige vaccinationer i et bestemt værtsland gives af STS High School og bør, såfremt det er muligt, gives inden afrejse. Alle vaccinationsomkostninger dækkes af ansøgeren selv, uanset om de gives i Danmark eller i værtslandet.

Trygt og sikkert med STS High School
STS High School har egne kontorer i nogle lande og samarbejdspartnere i andre. Fælles for alle er, at de er godkendte organisationer. I USA er CSIET og DOS myndigheder, som godkender og kvalitetssikrer udvekslingsorganisationer. STS har disse godkendelser.

Sport
Udvekslingselever kan deltage i sport på skolen, men kan blive udelukket fra at deltage i konkurrencer med skoleholdet. Hvis det er vigtigt for dig at fortsætte med en særlig sport/interesse, så anbefaler vi High School Select.

Legater
STS High School uddeler hvert år legater til vores elever. Ønsker du at ansøge, skal vi have modtaget din ansøgning til programmet senest d. 31. august 2019. Legaterne uddeles på baggrund af en motiveret ansøgning, karakterer og generel økonomisk situation.

Reklamationer
Reklamationer skal fremføres til STS’ personale i værtslandet og skal fremsendes skriftligt til STS senest 30 dage efter endt rejse (sendes til e-mail: support@sts.dk).
Afbrydes opholdet grundet at eleven har brudt STS’ regler, tilbagebetales programafgiften ikke.

Fotografi og filmmateriale
STS forbeholder sig retten til at anvende foto­grafi- og filmmateriale taget af STS under rejsen, uden at særskilt tilladelse indhentes fra de rejsende. Ligeledes forbeholder STS sig retten til at anvende fotografier, som er sendt til STS fra elever og forældre.

Gældende ret og værneting
Aftalen mellem STS og kunden reguleres af dansk ret med værneting i 1. Instans ved byretten i Køben­havn.

I øvrigt
STS tager forbehold for evt. trykfejl i brochuren samt for evt. ændringer, vi er tvungne til at lave efter brochuren er trykt (priser, ­datoændringer, transportændringer m.m.).

STS Danmark er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1644. Udvidet ansvarsforsikring for Rejse­arrangører

HIGH SCHOOL
STS Student Travel Schools
Nytorv 17, stuen, 1450 København K
Tlf:44 40 44 47
www.sts.dk info@sts.dk