Study Abroad – for dig over 18 år
Empowering young people since 1958!

Generelle Betingelser

Neden for ser du STS' generelle betingelser som gælder alle STS Study Abroad-uddannelserne. Det er vigtigt, at du læser dem grundigt igennem inden du sender din ansøgning. Kontakt os hvis du har spørgsmål til betingelserne.

Ansøger

Ansøgere over 18 år, som har afsluttet gymnasial uddannelse med middel- til gode engelskkarakterer, optages hos STS ud fra veloverstået STS-interview. Den endelige godkendelse af ansøger foretages af ansøgte uddannelsesinstitution.

Ansøgning

Du ansøger via vores online ansøgningsskema. Herefter vil du modtage en mail omkring betaling af et tilmeldingsgebyr, pålydende 1.595 kr. samt information omkring et optagelsesinterview.

Interview, karakterer samt eventuelt motivationsbrev er afgørende for, om du optages på programmet. Optages du på programmet af STS, vil du kort efter optagelsesinterview modtage et foreløbigt optagelsesbrev fra STS samt opkrævning af første rate, pålydende 5.000 kr., som skal betales senest 15 dage efter optagelse. Når første rate er betalt, er du tilmeldt dit studie, med forbehold for at den ansøgte uddannelsesinstitution afslår ansøgningen.

Tilmeldingsgebyr

Tilmeldingsgebyr, 1.595 kr., betales til STS efter ansøgningen er sendt og i forbindelse med optagelsesinterviewet. Tilmeldingsgebyret udgør ikke en del af programprisen, og tilbagebetales hvis du ikke optages på ansøgte program. Gennemføres interviewet, og optages du på programmet, tilbagebetales tilmeldingsgebyret ikke hvis du beslutter ikke at deltage i programmet.

Ansøgningsfrist

Vi behandler ansøgninger løbende, du kan derfor få besked om optagelse før ansøgningsfristen er udløbet. Du finder vores ansøgningsfrister nedenfor. Du anbefales at ansøge så tidligt som muligt inden angivende frister.

De generelle ansøgningsfrister:

Forår 2019

Ansøgningsfrist til foråret 2019
Europa USA (SBCC) USA (Øvrige) Australien (TAFE) Australien (øvrige)/ New Zealand
30. november 15. oktober 15. oktober 1. december

15. december

Efterår 2019

1. ansøgningsfrist til studiestart i efteråret 2019
England/Italien USA Australien/New Zealand
31. marts 31. marts 31. marts
2. ansøgningsfrist til studiestart i efteråret 2019
England Italien USA Australien/New Zealand
15. juni 26. juli 1. juni 18. maj

Kontakt os for evt. restpladser og for at høre de præcise datoer for den skole du er interesseret i.

Betalingsvilkår

Sammen med din ansøgningspakke vil du modtage en oversigt over betalingsmuligheder for dit studieophold med STS. Du har mulighed for at vælge mellem følgende alternativer for den resterende del af programprisen:

Ved et semester:

STS programpris inklusiv studiebolig første semester betales 4 uger før studiestart, fratrukket 1. rate på 5.000 kr.

Ved et studieår:

1) STS programpris inklusiv studiebolig første semester betales før studiestart, fratrukket 1. rate på 5.000 kr. Den resterende del betales 6 uger inden afrejse.

2) STS programpris inklusiv studiebolig første semester, fratrukket 1. rate på 5.000 kr., betales i to omgange på 60% og 40% cirka tre uger før hver semesterstart.

Sidstnævnte betalingsmulighed gør sig kun gældende ved minimum et studieårs studier, og med visse undtagelser af studier i Australien. Er du i tvivl om, hvad programprisen inkluderer, eller hvilken betalingsmulighed du skal vælge, bedes du kontakte STS. Ved betalingsmulighed nr. 2 tilskrives nationalbankens referencerente + 4% ved slutbetalingen.

Afbestillingsforsikring

Sammen med tilmeldingsgebyret kan man vælge at tilkøbe en afbestillingsforsikring til 895 kr. Forsikringen dækker afbestilling af programmet før studiestart. Forsikringen kan benyttes hvis du eller dine forældre/søskende rammes af dødsfald, en ulykke eller alvorlig sygdom af uoverkommelig art, som ikke var kendt ved søgningstidspunktet. Ved sygdom og ulykke skal der fremvises en lægeerklæring. Tilmeldingsgebyr, samt ekspeditionsafgift på 10% af den totale programpris (programpris inkl. indkvartering) tilfalder i alle tilfælde STS.

Forsikring

Når du studerer i udlandet, skal du være dækket af fuld forsikring gennem hele din studietid. Kontakt STS for mere information. Du er selv ansvarlig for at have de nødvendige forsikringer under din rejse.

Afbestilling

Ønsker du at afbestille din studieplads før programstart*, skal dette meddeles til STS skriftligt. Fra datoen for betalt tilmeldingsgebyr har du 14 dages fuld fortrydelsesret. Det er dit ansvar, at kontakte den programansvarlige hos STS for at meddele dette inden tidsfristens udløb.

Følgende betingelser gælder ved afbestilling:

  • Afbestilles programmet tidligere end 60 dage før programstart*, tilbagebetales hele programprisen inkl. indkvartering, pånær tilmeldingsgebyr, første indbetalte rate samt afbestillingsforsikring.
  • Afbestilles programmet senere end 60 dage før programstart* forbeholder STS sig retten til at beholde tilmeldingsgebyr samt 15% af programpris inkl. indkvartering.
  • Afbestilles programmet senere end 30 dage før programstart* forbeholder STS sig retten til at beholde tilmeldingsgebyr samt 30% af programpris inkl. indkvartering.
  • Afbestilles programmet senere end 10 dage før programstart* forbeholder STS sig retten til at beholde tilmeldingsgebyr samt 50% af programpris inkl. indkvartering. Bemærk, at afbestilling, eller afbrydelse af studiet efter programstart*, indebærer fuld betalingspligt.

Personlige oplysninger

Når du godkender STS’ generelle betingelser, giver du samtidig samtykke til at STS må dele dine personlige oplysninger med den skole du skal studere på.

Priser

Alle priser i programmet er baseret på valutakurser af d. 27. marts 2018. Der tages forbehold for ændringer af endelige priser som følge af stigninger i skatter, afgifter samt valutakurser. I programprisen indgår ikke: fly tur/retur, mad, studiematerialer, forsikring, eventuelle lægeundersøgelser, visum og lommepenge. STS reducerer ikke programprisen for ydelser, som tilbydes men ikke benyttes.

Legater og finansiering

Samtlige STS-programmer giver dig ret til at søge om studiestøtte via de mere end 35.000 legater, danske fonde og organisationer, hvert år uddeler til unge danskere, som studerer i udlandet. For mere info og gode råd, besøg www.sts.dk. Dertil vil en del af de universiteter, som STS samarbejder med, kvalificere dig til at modtage statens uddannelsesstøtte (så længe du er SU-berettiget). For mere info om hvilke programmer og fag, du bør vælge for at modtage denne støtte, kontakt STS Study Abroad på tlf. +46 771202040.

Reklamationer

Ønsker du at gøre fejl og mangler gældende, skal dette gøres straks efter dette er opdaget, til den programansvarlige hos STS. Herefter skal STS inden for rimelig tid afhjælpe manglen. Sker dette ikke, skal du rette skriftlig henvendelse til STS i Danmark senest 30 dage efter hjemkomst. STS fratager sig ethvert ansvar for fejl og mangler, der skyldes force majeure, og ligeledes for fejl og mangler, der beror på den studerendes egen forsømmelse.

Gældende ret og værneting

Aftalen mellem STS og kunden reguleres af dansk ret med værneting i 1. instans ved byretten i København.

Øvrigt

STS’ priser for programstart i forår 2019 og efterår 2019 er baserede på valutakurserne fra den d. 27. marts 2018.

STS tager forbehold for kursændringer og forhøjede afgifter grundet valutakursen* samt uforudsete prisændringer efter den d. 24. november 2017 som STS ikke kan styre.

I STS programpris indgår ikke rejse/transport, mad, studiematerialer, forsikring, evt. lægeundersøgelse, visum, SEVIS-afgift og lommepenge. STS giver ikke prisafslag for tjenester der indgår i programprisen, men ikke benyttes. Studerende, der vil påpege fejl eller mangler i STS’ udførsel af programmet skal gøre opmærksom på dette umiddelbart efter til den programansvarlige hos STS. STS skal have mulighed for at udbedre fejlen. Er fejlen grundet en mangelfuld udførelse fra en skole, en leverandør eller anden part som STS samarbejder med har STS i første omgang ret til at engagere anden part i klagen. Dette kan medføre at den studerende bliver omplaceret eller på anden vis modtager et ligeværdigt alternativ. En omplacering kan indebære at din bolig eller studiested ændres, hvis det kræves. Hvis udbedring af fejlen ikke er tilfredsstillende skal der sendes en skriftlig klage til STS senest 30 dage efter endt uddannelse. STS fratager sig ethvert ansvar for tab du måtte have som studerende på grund af katastrofe, politisk ændring, naturkatastrofe, optøjer, smittefare, brand, strejke eller anden hændelse af force majeurekarakter. STS fritager sig også ansvaret for alt der sker på grund af den studerendes egen handling eller forsømmelse, eller andens handling eller forsømmelse. STS har ikke ansvaret for andre aftaler der bliver lavet uden om STS.

STS bestræber sig på at levere aktuel og korrekt infomation, men tager forbehold for evt. ikke opdateret infomation på hjemmesiden og i brochuren samt ændringer foretaget af de respektive skoler** som STS ikke kan styre.

*STS sammenholder valutakurser ved prissætning af hjemmesiden med valutakursen ved faktureringsdatoen. Adskiller disse sig med mere end 0,5%, debiterer STS et valutatillæg for de øgede omkostninger STS afholder i den berørte valuta.

**inkl. eventuelle introduktionsdag