Study Abroad – for dig over 18 år
Empowering young people since 1958!

SU i udlandet

Søg SU til dine udlandsstudier

Der er mulighed for at få SU, SU-lån, udlandsstipendium og udlandslån med til et studieophold i udlandet. Det kræver dog, at studieopholdet er et led i en dansk uddannelse og at dit danske uddannelsessted godkender, at studieopholdet giver fuld merit. Tager du en fuld bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet, er der også mulighed for at medbringe din SU.

Der er forskellige regler for SU afhængig hvor langt du er i din uddannelse. Som hovedregel kan man sige at du har større mulighed for midler fra SU jo længere i din uddannelse du er. Se i nedenstående skema hvornår du har mulighed for at søge midler fra SU-styrelsen.

SU SU-lån Udlands-stipendium Udlandslån
Sabbatår Nej Nej Nej Nej
En del af kort videregående uddannelse Ja Ja Ja Ja
En del af en bacheloruddannelse Ja Ja Nej Nej
En del af en kandidatuddannelse Ja Ja Ja Ja
En hel kort videregående uddannelse Ja Ja Nej Nej
En fuld bacheloruddannelse Ja Ja Nej Nej
En fuld kandidatuddannelse Ja Ja Ja Ja

*For kortere videregående uddannelse i udlandet kaldet associate degree gælder samme regler som en bacheloruddannelse.

* Dette er et vejledende skema. Det er altid Styrelsen for Videregående Uddannelser der tager den endelige beslutning.

Læs mere om de specifikke regler for SU i udlandet.

HEL MASTER I UDLANDET

Vil du læse hele din master (kandidat) eller dele af den i udlandet har du gode muligheder for at få støtte fra Styrelsen for Videregående Udannelser. I dette tilfælde har du mulighed for at få SU og SU-lån til samme satser som du kender det fra Danmark. Dette kan du få hvis uddannelsen godkendes af SU og bliver optaget på SU’s fast track-liste. Læs mere information om fast track-listen længere nede. bliver uddannelsen godkendt af SU har du derudover mulighed for at søge om udlandstipendium, der dækker studieafgiften (tuition fee) helt eller delvist. Dækker udlandsstipendium ikke hele studieafgiften har du mulighed for at søge om udlandslån til at dække resten.

Se film fra SU hvor de forklarer om udlandsstipendium

HEL BACHELOR I UDLANDET

Vælger du at læse hele eller dele af din bachelor i udlandet har du mulighed for at få SU og SU-lån med til udlandet. Du kan få SU med til dit ophold hvis den uddannelse du ønsker at læse i udlandet allerede er godkendt på SU’s fast track-liste eller du får den godkendt ved at ansøge til SU. Læs mere om SU’s fast track-liste nedenfor. på din bachelor er det ikke muligt at modtage udlandsstipendium eller udlandslån.

FAST TRACK-LISTE

Ønsker du at læse en hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet, er der i visse tilfælde mulighed for at medbringe sin SU, SU-lån og udenlandsstipendium. Hvis dette skal kunne lade sig gøre, skal uddannelsesinstitutionen være optaget på SU’s fast track-liste. Se først og fremmest de institutioner der allerede findes på listen

Hvis ikke det er tilfældet, skal du søge om at få den optaget på listen.

UDVEKSLING I UDLANDET

At tage på udvekling i udlandet er en betegnelse de danske uddannelsesinstitutioner bruger om deres muligheder for studieophold for deres studerende fordi de har aftaler med specifikke udenlandske uddannelsesinstitutioner om at udveksle studerende i mellem dem. Du kan som regel tage et semester i udlandet på din videregående uddannelse. De fleste uddannelser er opbygget således at du vil have et semester med valgfag og har har du mulighed for at tage de fag på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Du behøver ikke at benytte dig af din skoles muligheder for udveksling. du kan selv arrangere dit ophold i udlandet eller du kan få hjælp og vejledning ved at rejse igennem STS.

På dit semester i udlandet er du berettiget til SU så længe din danske uddannelsesinstitution godkender dine fag i udlandet og du har 30 ECTS-point. Så længe du er SU-berettiget har du også mulighed for at tage dit SU-lån med til udlandet.

Tager du på udvekling i løbet af din masteruddannelse kan du yderligere søge om udlandsstipendium til at dække tuition fee samt udlandslån. Dette er kun gældende for master uddannelser.

Du skal henvende dig til dit danske uddannelsessted, når du søger om at få godkendt dit studieophold. Se listen over en række af de internationale kontorer ved danske uddannelsessteder.

SABBATÅR I UDLANDET

Rejser du ud på dit sabbatår og studerer i udlandet enten et helt år eller et semester (ca. 4-5 måneder) er du ikke berettiget til SU og derved heller ikke SU-lån, udlandsstipendium eller udlandslån. SU er kun en mulighed hvis du inden dit ophold er tilknyttet et dansk uddannelsessted eller læser en fuld uddannelse.

SØG OM SU

STS kan som virksomhed ikke søge på vegne af de studerende, idet det er et krav, at det er den studerende selv, som søger. Det tager ca. 2-3 måneder at få en ansøgning igennem, så vi anbefaler, at du søger i god tid.

STS vejleder gerne i forhold til hvornår og hvor studerende typisk får SU, men det er altid Styrelsen for Videregående Uddannelser som kan give dig en udførlig vejledning og som træffer de endelige beslutninger i forhold til SU.

Alle oplysninger er taget fra Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside og STS tager forbehold for ændringer.