Study Abroad – for dig over 18 år
Empowering young people since 1958!

Uddannelsessystem

Du, som skal studere i udlandet, kommer sikkert til at støde på ord, som du ikke genkender fra det danske uddannelsessystem. For at gøre det nemmere for dig i forbindelse med din ansøgning, vil du her finde en oversigt over almindelige udtryk, der anvendes i uddannelsesverdenen.

Community/City College vs. College og Universitet

I USA er der to forskellige typer videregående uddannelser efter en gymnasial uddannelse. Community college eller city college er den ene. De tilbyder toårige uddannelser med studier på det såkaldte undergraduate-niveau, et lidt lavere uddannelsesniveau. Et community/city college har til opgave at være til for alle og tilbyde akademiske studier og også flere erhvervsrettede studier.

Mange undervisere, som underviser på denne type skole, har den ene fod i erhvervslivet og den anden i skolens for bedst muligt at kunne give viden tilbage til samfundet. Her kan du højst opnå en toårig associate’s degree.

Den anden type college i USA kaldes for college eller universitet. Her er der tale om fireårige uddannelser (eller mere, hvis du fortsætter mod mere avancerede studier), hvor du har mulighed for at tage en bachelor´s degree. Læs mere om forskellige uddannelsesmuligheder nedenfor.

Credits/Units/Points

Alle skolerne har et såkaldt pointsystem. Hvert fag, som du læser, giver dig et vist antal points/credits alt efter arbejdsbyrde og sværhedsgrad. I Danmark hedder dette bare points, som sættes efter det såkaldte ECTS-system (European Credit Transfer System).

I USA kaldes points sædvanligvis for credits eller units, men en del skoler anvender termen credits. For at studere fuldtid i USA skal du som international studerende læse mindst 12 credits pr. semester, hvilket som regel svarer til fire fag af tre credits.

I Australien kaldes points typisk units. For at studere på fuld tid i Australien skal du som international studerende normalt tage mindst 48 units pr. semester. Et fag svarer som regel til 12 units, og som fuldtidsstuderende tager du fire fag pr. semester.

I New Zealand kaldes points som regel også points. For at studere på fuld tid i New Zealand skal du som international studerende normalt tage mindst 60 points pr. semester. Fagene kaldes ofte "papers", et fag svarer som regel til 15 points, og som fuldtidsstuderende tager du således 4 papers pr. semester.

ECTS-points

ECTS står for European Credit Transfer System og er et pointsystem, der anvendes i mange europæiske lande. Hvert fag, som du læser, giver dig et vist antal ECTS-points alt efter fagets arbejdsbyrde og sværhedsgrad. Systemet bygger på, at et studieår svarer til 60 ECTS-points i samtlige lande, uanset hvor langt studieåret er. De danske universitets- og højskolepoints følger dette system.

Major/Minor/General Education/Electives

Når du studerer på videregående uddannelsesniveau, vælger du at specialisere dig inden for et bestemt område. Dit hovedfagområde (som du tager flest points inden for) kaldes for dit Major, og dit næstestørste fagområde kaldes for dit Minor. General Education, som er beregnet til at udvide de studerendes viden og uddannelse, består af fag i fagområder såsom kunsthistorie, matematik, engelsk og samfundsfag. Electives er valgfag, som varierer fra studerende til studerende alt efter interesseområde.

Undergraduate studies

Universitetsstudier, der fører til en associate’s degree eller en bachelor’s degree.

Associate’s Degree

En associate’s degree er en korterevarende videregående uddannelse, som du normalt opnår efter to års studier, først og fremmest i USA men også til dels i Australien. Det kan for eksempel være en Associate of Arts eller en Associate of Science. Der svarer til en dansk kortervarende videregående uddannelse. Du kan tage en associate’s degree på et community/city college eller på et college eller universitet. Mange studerende i USA vælger at tage en associate’s degree på et community/city college og efterfølgende lave en såkaldt transfer, hvilket vil sige at overføre sine studiepoints til et fireårigt college eller universitet og læse ydeligere to år der for at tage en bachelor’s degree.

Bachelor’s Degree

En bachelor’s degree svarer til en almindelig dansk bachelorgrad. I USA studerer man normalt i fire år for at opnå en bachelor´s degree, mens en dansk bachelorgrad som regel opnås efter tre års universitetsstudier. En bachelor’s degree kan du tage på et college eller et universitet (læs ovenfor om muligheden for at læse de første to år på et community/city college). Under din bachelor kan du specialisere dig inden for et studieområde og f.eks. opnå en Bachelor of Business Administration eller en Bachelor of Science.

I Australien studerer man normalt i tre år for at opnå en bachelor´s degree. Allerede under din bachelor kan du specialisere dig inden for et studieområde og f.eks. opnå en Bachelor of Business eller en Bachelor of Communication.

I Europa studerer man normalt i tre år for at opnå en bachelor´s degree. Allerede under din bachelor kan du specialisere dig inden for et studieområde og f.eks. opnå en Bachelor of Business Management eller en Bachelor of Graphic Design.

Graduate/postgraduate studies

Når du har taget en bachelor´s degree, kan du vælge at studere videre på graduate- eller postgraduateniveau. Dette er en højere uddannelse, der kan føre til en master's degree.

Master’s Degree

En master´s degree svarer til en dansk kandidatgrad og forudsætter, at du har en fuld bachelorgrad. For det meste tager det halvandet til to år at opnå en master´s degree. Dette varierer mellem forskellige skoler og uddannelser.