Summer Academy
For elever i alderen 10 til 19 år
44 40 44 47

STS Privacy Policy

En politik omhandlende dit privatliv – intro & resumé

Hos STS er beskyttelse af dine data og dit privatliv vigtigt for os. Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig om, hvordan vi behandler dine personlige data og hvilke rettigheder du har når du bruger vores hjemmeside. Personlige data er alle oplysninger, der vedrører dig, f.eks. navn og e-mailadresse.

Vi behandler hovedsagelig dine personlige data med følgende formål:

 • at markedsføre vores produkter og sende nyhedsbreve eller brochurer til dig på din anmodning
 • at besvare dine spørgsmål om vores produkter
 • at modtage din tilmelding til et STS møde
 • at administrere dine interesseformularer ifm. med at blive STS værtsfamilie eller ambassadør, og
 • at foretage en foreløbig vurdering af din ansøgning, med henblik på deltagelse på en af vores rejser.

Du har flere rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. For eksempel har du altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring. Du kan også læse om, hvordan du påvirker vores behandling af dine personlige data og hvilke rettigheder du har.

Vil du vide mere? Læs venligst vores detaljerede forklaringer nedenfor. Nedenfor kan du læse mere om hvordan, hvorfor og i hvor lang tid behandler vi dine personlige data.

Indhold

 • En politik omhandlende dit privatliv – intro & resumé 1
 • Hvem er ansvarlig for håndteringen af dine personlige date? 2
 • Hvem giver os din personlige data? 2
 • Skal du videregive din personlige data? Hvad sker der, hvis du ikke gør det? 2
 • Hvem kan få adgang til din personlige data? 2
 • Overfører vi din personlige data til et sted uden for EU eller EEA? 3
 • Hvordan kan du selv påvirke vores behandling af din personlige data? 3
 • Vores behandling, når vi besvarer dine spørgsmål 5
 • Vores behandling, når du tilmelder dig et møde med os 6
 • Vores behandling, når du sender os en interesseansøgning til at blive værtsfamilie eller ambassadør 6
 • Vores behandling, når du sender os en ansøgning til et af vores rejse-programmer 7

Hvem er ansvarlig for håndteringen af dine personlige date?

STS Education AB, svensk registreret virksomhed 556083-9358 ("STS"), er ansvarlig for behandling af dine personlige data, når STS behandler dine data til STS´ eget formål, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Denne politik forklarer, hvordan vi behandler dine personlige data, når du bruger vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at rejse hos os, eller hvis du bliver en af vores værtsfamilier eller ambassadører - efter at du har brugt vores hjemmeside - vil vi give dig yderligere oplysninger i en separat politik om, hvordan vi viderebehandler dine personlige data. Hvis du vil vide mere om det nu, kan du kontakte os.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige data - eller hvis du vil udøve nogle af dine rettigheder som beskrevet i afsnittet ”Hvordan kan du påvirke vores behandling af dine personlige data?”, så kontakt os venligst. STS har følgende kontaktoplysninger: Hovedkvarterets adresse: Kyrkogatan 48 - NK-huset, 411 08 Göteborg, Sverige og e-mail: dataprotection@sts.se

Hvis du, som dansk statsborger, har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige data - eller hvis du vil udøve nogle af dine rettigheder som beskrevet i afsnittet ”Hvordan kan du påvirke vores behandling af dine personlige data?”, så kontakt os venligst. Nytorv 17, stuen, 1450 København K Danmark, telefonnummer: 44404447 og e-mail adresse: dataprotection@sts.se

Hvem giver os dine personlige data?

Du eller dine forældre/værger har givet os alle de personlige data, som vi behandler om dig, der har anvendt vores hjemmeside.

Alle personlige oplysninger, som vi behandler om dig - som enten er forældre eller værge - er blevet givet af dig til os.

Skal du videregive din personlige data? Hvad sker der, hvis du ikke gør det

Generelt er det altid dig, der bestemmer, hvilke personlige data du vil dele med os. Ikke desto mindre er nogle af dine personlige data nødvendige for at vi kan behandle din forespørgsel, og dermed udføre vores kontrakt og opfylde vores forpligtelser over for dig. Dette er tilfældet, når vi handler på din anmodning, f.eks. når vi sender dig en brochure, du har bestilt. Hvis du ikke giver os de nødvendige oplysninger, vil vi ikke kunne opfylde vores forpligtelser over for dig.

Hvem kan få adgang til din personlige data?

Dine personoplysninger behandles hovedsagelig kun af STS. Dine personlige data vil dog blive delt med andre, når det er nødvendigt for at levere brochurer eller nyhedsbreve, som du har anmodet om, eller for at kunne udføre vores fælles kontrakt.

Her er detaljerne om, hvordan vi deler dine personlige data:

 • Vi deler dine personlige data med vores it-leverandører (ekstern og intern), såvel som andre leverandører. Dine personoplysninger deles kun i det omfang der er nødvendigt, så leverandørerne kan udføre deres kontraktlige forpligtelser i forhold til STS, såsom ydelse af it-support; og
 • Hvis du bestiller brochurer fra os, deler vi dine personlige data med virksomheder, der udskriver og leverer brochuren på vores vegne.

Overfører vi din personlige data til et sted uden for EU eller EØS?

STS kan overføre dine oplysninger uden for EU / EØS. Vi deler dine personlige data med andre parter, for så vidt det er nødvendigt for os at administrere vores kommunikation med dig, administrere vores hjemmeside og administrere din ansøgning.

Vi kan også overføre dine personlige data uden for EU / EØS til vores it-leverandører, som behandler personoplysninger på vegne af os som samarbejdspartner. Overførslen er udført for at vi kan få hjælp til de it-leverandører, der leverer cloud-hjælp og udfører it-support og vedligeholdelse for os. For detaljerede oplysninger om, hvilke virksomheder der får adgang til dine personlige data, se venligst her.

Når vi overfører dine personlige data til it-leverandører, foretager vi en sådan overførsel på grundlag af enten en beslutning fra EU-Kommissionen i henhold til artikel 45 i den generelle databeskyttelsesforordning eller på standardkontraktklausuler eller loven om privat beskyttelse i henhold til artikel 46 i den generelle databeskyttelse regulering.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores overførsel af dine personlige data, eller hvis du ønsker at få en kopi af de relevante eller passende sikkerhedsforanstaltninger, bedes du kontakte STS. Vores kontaktoplysninger er angivet ovenfor.

Hvordan kan du selv påvirke vores behandling af din personlige data?

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder til at påvirke vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere nedenfor.

Retten til at tilbagekalde samtykke og gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til - helt eller delvis - at trække et givet samtykke til behandling af dine personlige data tilbage. Din tilbagetrækning er gældende fra det tidspunkt vi har din tilbagekaldelse.

Du har ret til at protestere mod vores behandling af dine personlige data. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring fra os, såsom nyhedsbreve.

Retten til at gøre indsigelse er generelt gældende, når behandlingen er baseret på en balance mellem legitime interesser. Læs mere om hvad dette betyder i nedenstående tabeller. I nogle tilfælde findes der ikke ret til indsigelse (f.eks. da vi i nogle tilfælde skal gemme dine personlige data). Hvis vi overbevisende kan fremvise legitime grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser og grundlæggende rettigheder, eller hvis det er med det formål at bestemme, praktisere eller forsvare juridiske påstande, har du aldrig ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Ret til adgang

Du har ret til at få bekræftelse om, hvorvidt vi behandler personlige oplysninger om dig. Du kan få adgang til de personlige data og få en kopi af de personoplysninger, der behandles af os.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtigelse af eventuelle unøjagtige personoplysninger vedrørende dig og bede os om at have ufuldstændige personoplysninger afsluttet.

Ret til sletning (“retten til at blive glemt”) og begrænsning af behandlingen

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om sletning af dine personlige data. Det gælder f.eks. i en situation, hvor personoplysningerne ikke længere er nødvendige ift. de formål de der gjaldt da de blev indsamlet eller på anden måde behandlet. Det gælder også hvis du trækker dit samtykke - som behandlingen er baseret på – tilbage, og hvor der ikke er noget andet retsligt grundlag for videreførelse af behandlingen.

Du har også ret til at anmode om, at STS begrænser behandlingen af dine personlige data. Det er f.eks. tilfældet, når du ikke er enig i korrektheden af dine personoplysninger, eller behandlingen er ulovlig, og du modsætter sig sletningen af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af det.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Det kan du gøre specielt i EU / EØS-landet hvor du bor, arbejdssted eller efter en mulig overtrædelse af gældende databeskyttelseslovgivning. I Danmark er det via Datatilsynet en klage skal indgives. Denne rettighed kan ikke fraviges uanset grund eller andre bestemmelser.

Ret til dataoverførbarhed

Du har ret til at bede os om at overføre visse af dine personlige oplysninger, vi har om dig, til et andet firma (dataoverførbarhed) i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og interoperabelt format.

Denne ret gælder for personlige data, som du har givet os, hvis:

 • Behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt; og
 • ­ Behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede midler

Ved udøvelse af din ret til dataoverførbarhed, har du ret til at få personlige data sendt direkte fra STS til en anden controller, hvor det er teknisk muligt.

Oplysninger om de personoplysninger vi behandler, formålene med hvorfor vi behandler dataene, vores retsgrundlag for behandlingen og varigheden af behandlingen.

Hovedårsagen til at vi opbevarer informationer om dig er at vi så er i stand til at sende dig de nyhedsbreve samt produktbrochurer, som du er interesseret i. Desuden så vi kan besvare dine spørgsmål og aftale personlige møder med dig. Desuden opbevarer vi denne information om dig for at kunne håndtere eventuelle ansøgninger fra dig om at blive værtsfamilie for STS eller ambassadør, håndtere aftaledokumenter ift. vores arrangerede udflugter og for at kunne markedsføre vores tjenester overfor dig.

Du kan læse mere om hvilken info vi bearbejder og hvorfor vi gør det i skemaet nedenfor.

Vores behandling, når vi sender dig information og markedsføring om vores ydelser

Med hvilket formål bearbejder vi dine personlig data? 

Hvilke personlige data bearbejder vi?

Hvad er vores retsgrundlag for behandling af dine personlige data?

Hvor lang tid behandler vi dine personlige data for hvert formål?

At sende dig nyhedsbreve, du har tilmeldt dig.

Din e-mail adresse.

For at bestemme hvilken markedsføring der er relevant for dig behandler vi de oplysninger, som du har delt med os, eller som vi indsamler fra dig, når du bruger vores hjemmeside.

Dit samtykke.

Indtil du trækker dit samtykke tilbage eller afmelder dig fra vores nyhedsbreve og markedsføring.

At sende dig den brochure, du har bestilt.

Dit navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Hvis du vil have, at vi sender brochuren til din hjemmeadresse, behandler vi også din postadresse.

Behandling er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt, det vil sige at sende dig den brochure, du har bestilt.

Indtil du har modtaget brochuren.

For at kunne markedsføre vores ydelser over for dig, efter at vi har været i kontakt, for eksempel efter at du har udfyldt en af vores formularer (se ovenfor og nedenfor).

Dit navn, kontaktoplysninger og andre oplysninger, du har delt med os, når du udfylder en af vores formularer.

Dit samtykke

Indtil du trækker dit samtykke tilbage eller afmelder dig fra vores markedsføring.

Vores behandling, når vi besvarer dine spørgsmål

Med hvilket formål bearbejder vi dine personlig data? 

Hvilke personlige data bearbejder vi?

Hvad er vores retsgrundlag for behandling af dine personlige data?

Hvor lang tid behandler vi dine personlige data for hvert formål?

For at besvare de spørgsmål, du har bedt os via e-mail, chat, telefon eller når du udfylder en af vores formularer (se nedenfor). Især når du udfylder vores formular "Lad os ringe til dig".

Oplysninger, du giver os, når du stiller spørgsmål, såsom dit navn og dit spørgsmål.

Hvis du beder os om at ringe til dig, behandler vi dit navn og telefonnummer.

Hvis du sender os en mail med dine spørgsmål, behandler vi din e-mailadresse.

Behandling er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt, dvs. for at vi skal kunne besvare dine spørgsmål som ønsket.

I tre (3) måneder efter at vi har besvaret dine spørgsmål, så du kan komme tilbage til os med yderligere spørgsmål eller ønsker at komme videre med en ansøgning.

Vores behandling, når du tilmelder dig et møde med os

Med hvilket formål bearbejder vi dine personlig data? 

Hvilke personlige data bearbejder vi?

Hvad er vores retsgrundlag for behandling af dine personlige data? 

Hvor lang tid behandler vi dine personlige data for hvert formål?

For at kunne tilmelde dig og deltage i vores informationsmøde, åbent hus, online møde eller personlig møde med os.

Dit navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandling er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt, det vil sige at du kan deltage i et møde.

Indtil mødet er overstate. 

At give oplysninger, du har brug for før mødet.

Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og andre oplysninger, du har delt med os.

Behandling er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt, dvs. for at sikre, at du har de relevante oplysninger du skal bruge, når du deltager i et af vores møder.

Indtil mødet er overstate. 

Vores behandling, når du sender os en interesseansøgning til at blive værtsfamilie eller ambassadør

Med hvilket formål bearbejder vi dine personlig data? 

Hvilke personlige data bearbejder vi?

Hvad er vores retsgrundlag for behandling af dine personlige data?

Hvor lang tid behandler vi dine personlige data for hvert formål?
At behandle din interesseansøgning til at blive en af vores værtsfamilier.

Dit navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi behandler også oplysninger om dig, som du deler med os, når du udfylder formularen.

Behandling er nødvendig for at tage skridt på forespørgsel før indgåelse af kontrakt.

Indtil vi har behandlet ansøgningen.
At behandle din interesseansøgning til at blive en ambassadør.

Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, nationalitet, fødselsår og oplysninger om dine tidligere ture med os.

Vi behandler også oplysninger om dig, som du deler med os, når du motiverer hvorfor du vil blive en ambassadør.

Behandling er nødvendig før indgåelse af kontrakt.

Indtil vi har behandlet din interesseansøgning.

For at kunne fortsætte din ansøgningsproces, dvs. at kontakte dig om din ansøgning.

Dit navn og kontaktoplysninger.

Behandling er nødvendig for at tage skridt på forespørgsel før indgåelse af kontrakt.

Indtil du har besluttet ikke at gå videre med din ansøgning, eller indtil du har taget det næste skridt i din ansøgningsproces.

Vores behandling, når du sender os en ansøgning til et af vores rejse-programmer

Med hvilket formål bearbejder vi dine personlig data?  Hvilke personlige data bearbejder vi? Hvad er vores retsgrundlag for behandling af dine personlige data?  Hvor lang tid behandler vi dine personlige data for hvert formål?

At foretage en foreløbig vurdering af din ansøgning vedrørende følgende programmer: Study Abroad, High School eller Sprogrejser.

Dette omfatter at behandle dit køn for at kunne placere dig i den korrekte indkvartering, når du går videre med din ansøgning.

Dit navn, nationalitet, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse og fødselsdato.

Hvis en anden deltager har bedt om at blive placeret sammen med dig, behandler vi også dit navn med dette formål.

Hvis du tilmelder dig til High School eller Sprogrejser, behandler vi også oplysninger om, hvem dine forældre eller værger er, hvilket forhold du har til dem samt deres telefonnumre og e-mailadresse.

Behandling er nødvendig for at behandle din forespørgsel, dvs. at behandle din ansøgning for at afgøre, om du er i stand til at rejse med os. Indtil vi har behandlet din ansøgning.
For at kunne fortsætte din ansøgningsproces, dvs. at kontakte dig om din ansøgning. Dit navn og kontaktoplysninger. Behandling er nødvendig for at behandle din forespørgsel. Indtil du har besluttet dig for ikke at gå videre med din ansøgning, eller indtil du har taget det næste skridt i din ansøgningsproces.

Denne privatlivspolitik blev opdateret af STS d. 8. juni 2018 


8-Phone-Women-AdobeStock_118224614.jpg 8-Phone-Women-AdobeStock_118224614.jpg

Lad os ringe til dig

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have, at vi kontakter dig, bedes du give os dit telefonnummer. Så ringer vi tilbage så hurtigt som muligt!


1-C2C-Leader-Kathrine-Ostenstad-ROute-66_2940.jpg 1-C2C-Leader-Kathrine-Ostenstad-ROute-66_2940.jpg

Bestil vores gratis brochure

Sports & Lifestyle, Adventure eller en Original sprogrejse? Download vores brochure og få inspiration til din tur!

Spørgsmål og svar

 • Hvilke former for sprogrejser findes der?

  En sprogrejse kan sammensættes på forskellige måder. STS-konceptet er:

  Classroom – det er den slags sprogrejse, hvor du har undervisning om morgenen og sjove udflugter og aktiviteter resten af dagen og om aftenen. Denne type rejse kan kombineres med et sportskursus (eller fotografering, mode osv.) på mange af vores destinationer. På denne type tur tilbyder vi også intensive kurser.

  Læs mere om Classroom her

  Adventure – en meget populær slags sprogrejse, som ikke inkluderer traditionel undervisning. Dette kursus er fyldt med aktiviteter, udflugter og andre sjove ting. Vi tilbyder f.eks. Coast to Coast – det er et road trip eventyr, hvor vores elever kører på tværs af USA og har stop ved alle de spændende seværdigheder og byer.

  Læs mere om Adventure her

  Lifestyle – denne type sprogrejse fokuserer på din yndlingshobby. Hvis du f.eks. er vild med fodbold, foto eller surfing, kan du kombinere din passion med den sprogundervisning vi tilbyder. Ved at vælge muligheden Liftstyle får du mest muligt ud af din rejse ved at kombinere din yndlingshobby med inspirerende og informativ sprogundervisning.

  Læs mere om Lifestyle her

 • Hvordan foregår sprogundervisningen?

  Det vil helt sikkert ikke føles som den almindelige skoleundervisning du er vant til derhjemme – vores undervisere tager højde for, at du i et land, hvor sproget tales. Der vil være en blanding af gruppeøvelser og aktiviteter, alle sammen med dine nye venner fra hele verden. Dine lektier kan f.eks. være at fortælle dine klassekammerater om den middag, du og din værtsfamilie spiste i aftes.

  Læs mere om sprogundervisningen

 • Kan jeg bo sammen med min ven?

  Absolut. Vi forsøger at placere venner og søskende, der gerne vil bo hos samme værtsfamilie, sammen. Det samme gælder for sprogrejser med indkvartering på resort eller campus. Op til fire venner eller søskende kan bo sammen (vi mikser ikke køn) Giv os besked, når du bestiller, hvis der nogen bestemt, du gerne vil bo sammen med.

  Læs mere: Booking information 

 • Kan jeg rejse selvom jeg fejler noget?

  Vi gør alt, hvad vi kan for at alle kan komme med på deres drømmerejse. Derfor er det vigtigt, at du giver os besked, hvis du har sygdomme (fysiske såvel som psykiske), allergier eller eventuelle handicaps. Når vi får disse oplysninger, kan vi finde den løsning, der passer dig bedst. Vi har værtsfamilier, som har erfaring med diabetes og allergier osv., og som er velinformerede, hvad angår medicin, ernæring og livsstil.

  Læs mere: Bookinginformation

 • Hvor meget lærer jeg?

  Eftersom du er omgivet af sproget overalt – derhjemme, i skolen og i din fritid – lærer du det ret hurtigt. Det, du lærer i klasseværelset, er bare en del af den totale sproglæring. Du lærer også en masse, når du øver dig i sproget efter skole, når du tilbringer tid sammen med din værtsfamilie, når du shopper, eller når du bare køber en is.

  Læs mere: STS Progressive Learning

 • Hvordan bestiller jeg?

  Trin 1 - Vælg destination
  Trin 2 - Vælg kurser på udvalgte destination
  Trin 3 - Book!