Summer Academy
For elever i alderen 10 til 19 år
44 40 44 47

STS Privacy Policy

Hvorfor har vi en privatlivspolitik?

For STS Education Aktiebolag (“STS” eller “vi” eller "os") er det vigtigt at værne om dit privatliv. Vi bestræber os derfor altid på at beskytte persondata bedst muligt, således at vi kan beskytte dine persondata. Nedenfor vil vi oplyse dig om, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata, når du, som deltager i vores sprogskole og som forælder eller værge på vegne deltageren, ansøger om og deltager i et sprogskoleophold arrangeret af STS.

 

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine persondata?

STS Education AB, selskabsregistreringsnummer i Sverige 556083-9358, er ansvarlig for behandlingen af dine persondata (dataansvarlig), når STS behandler data til eget formål. STS har følgende kontaktoplysninger: Kyrkogatan 48 – NK-huset, 411 08 Göteborg, Sverige, tlf.: +46 771-20 20 40.

Hvis du har spørgsmål angående behandlingen af dine persondata, eller hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, se afsnittet ”Hvordan kan du påvirke behandlingen af dine persondata?”, bedes du kontakte os, dataprotection@sts.se.

Oplysninger om de persondata, vi behandler, formålet hermed, vores hjemmel til behandlingen og behandlingens varighed

Behandlingen af dine persondata - både som deltager og forælder eller værge - har som primære formål at administrere din tilmelding samt opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til aftalen.

Vi har nedenfor beskrevet formålene med vores behandling af dine persondata. Den første oversigt beskriver vores behandling af persondata om dig som deltager, og den anden oversigt beskriver vores behandling af persondata om dig som forælder eller værge.

Hvis du er deltager, der rejser med os, behandler vi følgende persondata på nedenstående måder og til nedenstående formål:

Med hvilke formål behandler vi dine persondata?

Hvilke persondata behandler vi?

Hvad er vores hjemmel til at behandle dine persondata?

I hvor lang tid behandler vi dine persondata?

For at foretage en general vurdering af din egnethed som deltager på sprogskolen.

Oplysninger, der er relevante for at afgøre, om du er egnet til sprogskolen, fx oplysninger, som du har givet til os, når du har været i kontakt med os.

Behandling er nødvendig for, at vi kan foretage os noget aktivt på din opfordring, inden vi indgår en aftale.

Oplysningerne bliver gemt, indtil du er hjemme igen fra sprogskole.

 

For at afgøre, om du er egnet som deltager på sprogskolen ud fra en helbredsmæssig vurdering.

Oplysninger om allergier, sygdomme, medicinering mv., der kan være afgørende for, om du er egnet til at rejse. Vi behandler også oplysninger om dit helbred fra din lægeerklæring.

Hvis du er fyldt 18 år eller derover, er hjemlen dit udtrykkelige samtykke. Hvis du er under 18 år, er hjemlen dit og din forælders eller værges udtrykkelige samtykke.

Oplysningerne bliver gemt, indtil du er hjemme igen fra sprogskole.

Hvis du ikke er egnet til at deltage i sprogskolen på grund af dit helbred, vil STS slette oplysningerne, så snart beslutning herom er truffet.

Til administration af kundeforholdet og for at opfylde vores forpligtelser i henhold til vores aftale.

Dit navn, fødselsdag, adresse, nationalitet, e-mailadresse, telefonnummer, kopi af pas, deltagernummer (PID) og password.

Behandling er nødvendig med henblik på opfyldelse af aftalen.

Oplysningerne vil blive gemt, så længe dette er nødvendigt i forhold til vores opfyldelse af aftalen, dvs. indtil du er hjemme igen fra sprogskole.

For at kunne finde en passende indkvartering.

Oplysninger om dit køn. Hvis en anden deltager har bedt om at bo sammen med dig, så vil vi også behandle dit navn til dette formål.

Behandling er nødvendig med henblik på opfyldelse af aftalen.

Indtil du er hjemme fra sprogskole.

Til at administrere betalingen (kun hvis du er fyldt 18 år eller derover).

Betalingsoplysninger

Behandling er nødvendig med henblik på opfyldelse af aftalen.

Indtil betaling er sket.

For at kunne håndtere eventuelle klager eller juridiske krav.

Dit navn, fødselsdato, adresse, nationalitet, e-mailadresse, telefonnummer, deltagernummer (PID), oplysninger om din sprogskole og indkvartering, og hvis du har specielle behov i forbindelse med flyrejsen. Vi behandler også oplysninger om, hvordan du klarer dig i skolen, i aktiviteterne og hos værtsfamilien eller anden indkvartering.

Behandling er nødvendig for at STS kan opfylde sine juridiske forpligtelser i forhold til håndtering af klager i overensstemmelse med forbrugerbeskyttelseslovgivningen og til imødegåelse af eventuelle juridiske krav.

Oplysningerne bliver gemt i 3 år, fra du er kommet hjem fra sprogskole.  

For at kunne håndtere en konkret klage eller juridiske krav.

Dit navn, fødselsdato, adresse, nationalitet, e-mailadresse, telefonnummer, deltagernummer (PID), oplysninger om din sprogskole, dine erfaringer og oplysninger, der kan være relevante for dit krav og indkvartering. Vi behandler også oplysninger om, hvordan du klarer dig i skolen, i aktiviteterne og hos værtsfamilien eller anden indkvartering.

Behandling er nødvendig for at STS kan opfylde sine kontraktmæssige og juridiske forpligtelser i forhold til håndtering af klager i overensstemmelse med forbrugerbeskyttelseslovgivningen og til imødegåelse af eventuelle juridiske krav.

Oplysningerne gemmes, så længe klagen eller kravet verserer.

For at kunne håndtere eventuelle klager eller juridiske krav.

Aftalen

Behandling er nødvendig for at STS kan opfylde sine kontraktmæssige og juridiske forpligtelser i forhold til håndtering af klager i overensstemmelse med forbrugerbeskyttelseslovgivningen og til imødegåelse af eventuelle juridiske krav.

Aftalen gemmes i tre år.

For at sikre, at du er forsikret under din rejse.

Oplysninger om din rejseforsikring, dvs. forsikringsudbyder, policenummer og telefonnummer.

Hvis du vælger at købe en forsikring gennem STS, indsamler vi oplysninger om dit navn, fødselsdato, hjemland, destinationsland, e-mailadresse, startdato, slutdato, og at du deltager i en sprogskole med henblik på at sende disse oplysninger til forsikringsudbyderen. Vær opmærksom på, at forsikringsudbyderen er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger til dette formål, og at STS kun behandler disse oplysninger på vegne forsikringsudbyderen som databehandler. 

Behandling er nødvendig med henblik på opfyldelse af aftalen.

Oplysningerne om din forsikring bliver gemt, indtil du er hjemme igen fra sprogskole.

Videregive oplysninger om behov for hjælp i forbindelse med flyrejsen, hvis du har et handicap eller nedsat mobilitet.

Oplysning om handicap eller nedsat mobilitet.

Behandling er nødvendig i henhold til gældende EU-lovgivning for at sikre, at den rette hjælpe gives under flyrejsen.

Indtil du er hjemme fra sprogskole.

For at kunne finde passende indkvartering og for at sikre, at du ikke får tilbudt mad, som du er allergisk over for i forbindelse med din rejse og dit ophold.

Oplysning om eventuel allergi, sygdom og/eller medicinering.

Hvis du er fyldt 18 år eller derover, er hjemlen dit udtrykkelige samtykke. Hvis du er under 18 år, er hjemlen dit og din forælders eller værges udtrykkelige samtykke.

 

Indtil du er hjemme fra sprogskole.

For at sikre, at du får en god oplevelse og for at opfylde vores forpligtelser i henhold til vores aftale.

Ikke-følsomme oplysninger, som vi modtager fra dig, din forælder eller værge, værtsfamilie og lokale repræsentanter før og under dit ophold. Det kan fx være oplysninger om, hvordan du klarer dig i skolen, i aktiviteterne og hos værtsfamilien eller anden indkvartering.

Behandling er nødvendig med henblik på opfyldelse af aftalen.

Oplysningerne vil blive gemt, så længe dette er nødvendigt i forhold til vores opfyldelse af aftalen, dvs. indtil du er hjemme igen fra sprogskole.

For at sikre, at du får en god oplevelse og for at opfylde vores forpligtelser i henhold til vores aftale. Dette kan fx være behandling af oplysninger for at sikre, at der tages hensyn til de oplysninger, som du, din forælder eller værge har givet os om specielle ønsker eller omstændigheder.

Følsomme oplysninger, som vi modtager fra dig, din forælder eller værge, værtsfamilie og lokale repræsentanter før og under dit ophold. Det kan fx være oplysninger om sygdom eller uheld, der opstår under dit ophold.

Hvis du er fyldt 18 år eller derover, er hjemlen dit udtrykkelige samtykke. Hvis du er under 18 år, er er hjemlen dit og din forælders eller værges udtrykkelige samtykke.

Hvis du fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give dit samtykke, og behandlingen af disse oplysninger er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, må STS behandle oplysningerne uden dit udtrykkelige samtykke.

STS må også behandle disse oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke, hvis dette er nødvendigt med henblik på håndhævelse eller imødegåelse af juridiske krav.

Hvis hjemlen udgøres af dit udtrykkelige samtykke, vil STS behandle oplysningerne, indtil du er hjemme fra sprogskole.

Hvis hjemlen ikke udgøres af dit udtrykkelige samtykke, vil vi behandle oplysningerne, så længe dette er nødvendigt for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, eller så længe det er nødvendigt med henblik på håndhævelse eller imødegåelse af juridiske krav. Varigheden af behandlingen afhænger af årsagen til, at vi ikke behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke.

For at kunne sende dig en invitation til en gensynsfest.

Dit navn, destination/rejsetype og e-mailadresse.

Behandling er nødvendigt til opfyldelse af aftalen.

Indtil datoen for gensynsfesten.

For at sikre os, at du har haft en god oplevelse og for at opfylde vores forpligtelser i henhold til vores aftale, sender vi et spørgeskema til både dig og dine forældre/værger, når du er vendt tilbage fra din sprogrejse. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen.

Vi sender spørgeskemaet til din og dine forældre/værgers e-mail adresser. Eftersom spørgeskemaet er anonymt, er det kun din IP adresse som vil blive vist til os, når vi analyserer resultaterne.

For at kunne opfylde aftalen om kvalitet, indhold og support i løbet af sprogrejsen.

Dine informationer vil blive besvaret hos os i 3 år.

Hvis du er 16 år eller derover: For at kunne sende nyhedsbreve og markedsføringsmateriale til dig, fx for at give dig rabat som tilbagevendende deltager/kunde.

Dine kontaktoplysninger så som navn, e-mailadresse, postadresse og oplysninger om tidligere rejser.

Vores hjemmel er vores legitime interesse i at sende markedsføringsmateriale til dig som kunde (for yderligere information om STS’ interesseafvejning, se informationen under oversigterne).

STS behandler dine persondata i to år efter, at du er kommet hjem fra sprogskole med henblik på markedsføring. Hvis du har indsigelser imod vores markedsføring, vil vi ophøre med behandling, og du vil ikke modtage direkte markedsføringsmateriale fra os.

Deling på sociale medier af fotos fra din rejse til markedsføringsformål.

Fotos, som vi har modtaget fra dig, eller som vi selv har taget.

Vores hjemmel er dit samtykke. Hvis du er under 13 år, skal din forælder eller værge også give samtykke.

Vi gemmer dine foto, indtil du tilbagekalder dit samtykke eller beder os slette dine foto.

For at overholde gældende regnskabslovgivning.

Oplysninger om transaktionen, der kan henføres til dig.

Behandling er nødvendig for at STS kan opfylde sine juridiske forpligtelser i henhold til gældende regnskabslovgivning.

Oplysninger, der er nødvendige af regnskabsmæssige årsager, gemmes i fem år.

 

Hvis du er forælder eller værge, behandler vi følgende persondata på nedenstående måder og til nedenstående formål:

Med hvilke formål behandler vi dine persondata?

Hvilke persondata behandler vi?

Hvad er vores hjemmel til at gemme dine persondata?

I hvor lang tid behandler vi dine persondata?

For at kunne administrere bookningen, kundeforholdet, betaling, og for at vi kan overholde vores forpligtelser i henhold til aftalen, hvis du giver dit samtykke på vegne deltageren, dvs. en deltager, der er under 18 år.

Dit navn, din relation til deltageren og telefonnummer.

Behandling er nødvendigt til opfyldelse af aftalen.

Vi behandler dine persondata, indtil aftalen er opfyldt, dvs. indtil deltageren er kommet hjem fra sprogskole.

Til administration af betalingen.

Betalingsoplysninger

Behandling er nødvendigt til opfyldelse af aftalen.

Indtil betaling er sket.

For at kunne kontakte dig i en nødsituation.

Dit navn, din relation til deltageren og telefonnummer.

Hvis du har indgået en aftale med os:  Vores hjemmel er, at behandling er nødvendig med henblik på opfyldelse af aftalen.

Hvis du ikke har indgået en aftale med os: STS’ berettigede interesse i at kunne kontakte dig som forælder eller værge i en nødsituation, hvor deltageren er involveret (for yderligere oplysninger om STS’ interesseafvejningen, se information under skemaerne).

Oplysningerne bliver gemt, indtil deltageren er hjemme igen fra sprogskole. 

For at sikre, at deltageren er forsikret under sin rejse.

Hvis du vælger at købe en forsikring gennem STS, indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse for at kunne overføre oplysningerne til forsikringsudbyderen. Vær opmærksom på, at forsikringsudbyderen er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger til dette formål, og at STS er databehandler.

Behandling er nødvendigt til opfyldelse af aftalen.

Indtil deltageren er hjemme fra sprogskole.

For at kunne håndtere eventuelle klager eller juridiske krav, hvis du som forælder eller værge er involveret i en klage eller et juridisk krav.

Dit navn, din relation til deltageren og telefonnummer.

Behandling er nødvendig for at STS kan opfylde sine juridiske forpligtelser og for at kunne forsvare et eventuelt juridisk krav.

Oplysningerne vil blive gemt, så længe det juridiske krav eller klagen verserer.

For at kunne håndtere eventuelle klager eller juridiske krav.

Aftalen

Behandling er nødvendig for at STS’ kan opfylde sine kontraktmæssige og juridiske forpligtelser i forhold til håndtering af klager i overensstemmelse med forbrugerbeskyttelseslovgivningen og til forsvar af eventuelle juridiske krav.

Aftalen gemmes i tre år.

For at kunne sende nyhedsbreve og markedsføringsmateriale til dig, fx for at give dig rabat som tilbagevendende kunde.

Dine kontaktoplysninger så som navn, e-mailadresse, postadresse og oplysninger om deltagerens tidligere rejser.

Vores hjemmel er vores legitime interesse i at sende markedsføringsmateriale til dig som kunde (for yderligere information om STS’ interesseafvejning, se informationen under oversigterne).

STS behandler dine persondata i to år efter, at deltageren er kommet hjem fra sprogskole med henblik på markedsføring. Hvis du har indsigelser imod vores markedsføring, vil vi ophøre med behandling, og du vil ikke modtage direkte markedsføringsmateriale fra os.

For at overholde gældende regnskabslovgivning.

Oplysninger om transaktionen, der kan henføres til dig.

Behandling er nødvendig for at STS kan opfylde sine juridiske forpligtelser i henhold til gældende regnskabslovgivning.

Oplysninger, der er nødvendige af regnskabsmæssige årsager, gemmes i fem år.

 

Specificering af STS’ berettigede interesse i forbindelse med behandlingen af dine persondata

STS behandler nogle af dine persondata med den hjemmel, at det er nødvendigt for at opfylde de af os forfulgte legitime interesser. STS’ legitime interesser vil dog kun give et juridisk grundlag for behandling af dine persondata, hvis dine interesser eller dine grundlæggende rettigheder og friheder ikke vejer tungere.

Når STS henholder sig til hjemlen, at behandling af persondata er nødvendig for STS’ legitime interesser, har STS foretaget en afvejningstest for at afgøre, om disse legitime interesser er vejer tungere end dine personlige privatslivsrettigheder. Det er kun i de tilfælde, hvor afvejningstesten viser, at STS’ legitime interesser vejer tungere end dine privatlivsrettigheder, at STS behandler dine persondata med denne hjemmel.

Nedenfor finder du information om denne afvejningstest og resultaterne heraf, der giver os hjemmel til at udføre behandlingen af dine data.

For at kunne sende nyhedsbreve og markedsføringsmateriale til dig har vi foretaget følgende vurdering i forbindelse med afvejningen:

For at kunne sende nyhedsbreve og markedsføringsmateriale til dig behandler vi dit navn, e-mailadresse, postadresse og oplysninger om tidligere rejser. Din særlige interesse er, at dine data ikke behandles til dette formål, og at du ikke modtager markedsføringsmateriale til din hjemmeadresse eller e-mail.  Det er dog relevant for os at give dig vores løbende tilbud, da du som tidligere kunde har vist interesse i, hvad vi kan tilbyde dig. Da du har rejst med os, vil vi også gerne informere dig om muligheden for at blive ambassadør for STS. Det er vores erfaring, at mange af vores deltagere er interesserede i at modtage de informationer, vi sender.  Vi sender kun markedsføringsmateriale i henhold til gældende lovgivning i en periode efter, at du har rejst med os (se ovenfor), og du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine data til markedsføringsformål. Under disse omstændigheder er STS’ saglige interesse i at behandle dine persondata vigtigere end din interesse i ikke at få dine kontaktoplysninger behandlet af os.

For at kunne opbevare dine kontaktoplysninger som forælder eller værge, hvis du har indgået en aftale med os, har vi foretaget følgende vurdering i forbindelse med afvejningen:

Vi behandler dit navn, telefonnummer og din relation til deltageren, således at vi kan kontakte dig som forælder eller værge i en nødsituation, hvor deltageren er involveret. Din særlige interesse som den registrerede er, at dine data ikke behandles af os, medmindre dette er nødvendigt. Vi vil dog sikre, at vi er i stand til at komme i kontakt med dig, hvis der sker noget med deltageren, mens han/hun er i vores varetægt. Under disse omstændigheder er STS’ saglige interesse i at behandle dine persondata for at kunne komme i kontakt med dig vigtigere end din interesse i, at vi ikke kan komme i kontakt med dig.

 

Hvor indsamler vi dine persondata fra?

Du er selv kilden til alle de persondata, som vi behandler om dig som deltager eller dig som forælder eller værge. Hvis du er under 18 år, får vi også oplysninger om dig som deltager fra din forælder eller værge.

 

Er du forpligtet til at give os oplysninger, og hvad sker der, hvis du ikke giver os de nødvendige oplysninger?

Hvis man deltager i STS sprogskole, er det altid deltageren, der bestemmer, hvilke oplysninger deltageren vil give til STS under rejsen. Dog er der visse oplysninger, som det er nødvendigt, at deltageren eller forælder eller værge giver til STS med henblik på indgåelse af en aftale med STS.

Hvis vi ikke modtager og behandler de oplysninger, som det er nødvendigt at modtage for at kunne opfylde aftalen, se skemaet ovenfor, eller hvis du som deltager eller forælder eller værge ikke giver dit samtykke til behandling af særlige kategorier af persondata i de tilfælde, hvor behandling er nødvendig, for at STS kan vurdere din egnethed, vil STS ikke være i stand til at færdiggøre din tilmelding eller overholde vores forpligtelser over for dig. Afgivelse af dine persondata er derfor nødvendigt for indgåelse af en aftale med STS, og både deltagere og forældre og værger skal afgive persondata, når de tilmelder sig og deltager i en sprogskole. Hvis du afgiver persondata, der fremgår af de særlige kategorier, så som vaccinationer, helbreds- og lægeerklæringer, skal du give udtrykkeligt samtykke til, at STS kan behandle disse data. Hvis du ikke afgiver data, kan du ikke deltage i STS’ sprogskole.  

 

 

Hvem kan få adgang til dine persondata?

Dine persondata vil blive delt uden for STS, når dette er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig og for at kunne administrere din booking. STS vil også dele dine oplysninger med udvalgte interne og eksterne IT leverandører og andre leverandører, men kun i det omfang dette er nødvendigt for, at de kan opfylde deres forpligtelser over for STS. For en nærmere beskrivelse af modtagerne af dine persondata, se nedenfor.

 

Hvis du er deltager, deler vi dine persondata på følgende måde:

­   STS vil dele dine oplysninger med udvalgte interne og eksterne IT leverandører og andre leverandører, men kun i det omfang dette er nødvendigt, for at de kan opfylde deres forpligtelser over for STS.

­   For at kunne administrere betalinger vil vi dele dine persondata med vores betalingsserviceudbydere.

­   For at sikre, at den rigtige person underskriver aftalen med os, anvender vi en ekstern partner til levering af elektronisk underskrift.

­   Vi deler dine oplysninger med flyselskaber og andre operatører for at kunne booke din rejse. Vær opmærksom på, at flyselskaber og andre operatører er ansvarlige for behandlingen af dine persondata, når disse behandles til egne formål.

­   I det omfang, det er nødvendigt, deler vi oplysninger om dig som deltager med samarbejdspartnere, hoteller, værtsfamilier, lokale repræsentanter, lokale guider og rejsebureauer for at kunne booke din rejse og arrangere dit ophold.

­   Vi deler også oplysninger om dig som deltager med eksterne parter for at kunne booke aktiviteter under dit ophold.

­   Når vi overfører dine oplysninger til vores lokale repræsentanter og partnere i det land, som du rejser til, anvender vi et IT system til overførslen.

De selskaber og organisationer, som får adgang til dine persondata, kan variere alt afhængig af, hvilket land du rejser til. For nærmere oplysninger om, hvilke selskaber og organisationer, der vil få adgang til dine persondata, se dokumentet ”List of companies”.

Hvis du er forælder eller værge, deler vi dine persondata på følgende måde:

­   STS vil dele dine oplysninger med udvalgte interne og eksterne IT leverandører og andre leverandører, men kun i det omfang dette er nødvendigt, for at de kan opfylde deres forpligtelser over for STS.

­   For at kunne administrere betalinger vil vi dele dine oplysninger med vores betalingsserviceudbydere.

­   Hvis du ansøger om et lån til finansiering af rejsen via os, deler STS dit navn, kontaktoplysninger og [CPR-nummer] med en kreditudbyder.

­   For at sikre, at den rigtige person underskriver aftalen med os, anvender vi en ekstern partner [tredjepartsleverandør] til levering af elektronisk underskrift.

De selskaber og organisationer, som får adgang til dine persondata, kan variere alt afhængig af, hvilket land deltageren rejser til. For nærmere oplysninger om, hvilke selskaber og organisationer, der vil få adgang til dine persondata, se dokumentet ”List of companies”.

 

Overfører vi dine persondata uden for EU/EØS?

STS kan overføre dine oplysninger uden for EU/EØS. Hvis du er deltager og skal gå på sprogskole i et land uden for EU/EØS, deler vi dine persondata med samarbejdspartnere, hoteller, værtsfamilier, lokale repræsentanter, lokale guider, flyselskaber og andre operatører og rejsebureauer i det land, du rejser til, i det omfang dette er nødvendigt, for at vi kan opfylde aftalen. Det kan være nødvendigt at overføre dine persondata, fx for at sikre, at vores samarbejdspartnere, lokale guider og repræsentanter har de oplysninger, de skal bruge, for at booke aktiviteter under dit ophold. Overførsel er også nødvendig fx for at finde en passende værtsfamilie og booke din indkvartering og flyrejse.

Hvis du som deltager rejser til et land uden for EU/EØS, overfører vi dine persondata til de tredjemænd, der er involveret i at arrangere din rejse så som samarbejdspartnere, hoteller, værtsfamilier, lokale repræsentanter, lokale guider, flyselskaber og andre operatører og rejsebureauer i det land, som du rejser til.  Det gør vi, eftersom det er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med dig (eller den aftale, som din forælder eller værge har indgået på vegne dig) i henhold til artikel 49.1.b) i den generelle forordning om databeskyttelse.

Vi overfører også dine persondata uden for EU/EØS til IT leverandører, der som databehandlere behandler persondata på vegne af os. Overførsel sker, således at vi kan modtage hjælp fra de IT leverandører, der leverer cloudservices og IT support og vedligeholdelse for os. De leverandører, som får adgang til dine persondata, kan variere alt afhængig af, hvilket land du rejser til. For nærmere oplysninger om, hvilke selskaber, der vil få adgang til dine persondata, se dokumentet ”List of companies”.

Når vi overfører dine persondata til IT-leverandører, er overførslen baseret enten på en afgørelse fra Kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45 i den generelle forordning om databeskyttelse eller om standard kontraktmæssige bestemmelser eller Privacy Shield (værn om privatlivets fred) i henhold til artikel 46 i den generelle forordning om databeskyttelse.

Har du spørgsmål om overførsel af dine persondata, eller ønsker du at modtage en kopi af de hensigtsmæssige eller fornødne garantier, bedes du kontakte STS. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor.

 

Hvordan kan du påvirke behandlingen af dine persondata?

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse har du en række rettigheder vedrørende behandlingen af dine persondata. Du har ret til at få adgang til, få berigtiget og slette dine data. Du har også ret til at begrænse og gøre indsigelse mod behandling. Du har endvidere ret til dataportabilitet og til at klage til Datatilsynet. For en nærmere beskrivelse af dine databeskyttelsesrettigheder, se nedenfor.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, bedes du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor.

Ret til adgang

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til at få adgang til dine data. Det betyder, at du har ret til at modtage bekræftelse på, hvorvidt STS behandler persondata om dig, og hvis dette er tilfældet, at få adgang til disse persondata i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Ret til berigtigelse

Hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, er forkerte, kan du anmode om, at vi retter oplysningerne. Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet uden ugrundet ophold. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du også ret til at få udfyldt ufuldstændige persondata, herunder ved afgivelse af en supplerende erklæring.

 

Ret til sletning (”retten til at blive glemt”)

Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som de blev indsamlet eller behandlet til, kan du bede os om at slette dem. Du kan også bedes os om at slette dine persondata, hvis:

­   Du tilbagekalder det samtykke, som behandlingen er baseret på, og hvis der ikke er noget andet juridisk grundlag for behandling.

­   Du gør indsigelse imod behandlingen i en situation, hvor hjemlen er vores legitime interesse, og hvor der ikke er et mere tungtvejende grundlag for behandlingen.

­   Persondata er blevet behandlet ulovligt.

­   Persondata skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse under EU eller national lovgivning, som STS er underlagt.

­   Persondata er indsamlet i forbindelse med et tilbud om informationssamfundstjenester.

I ovenstående tilfælde vil STS slette dine persondata, medmindre STS har ret til at beholde dine persondata i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse.

Ret til begrænse behandling
Du har også ret til at bede os begrænse vores behandling, hvis:

­   Du bestrider korrektheden af dine persondata, i en periode der gør det muligt for STS at bekræfte korrektheden af dine persondata.

­   Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af oplysninger og i stedet anmoder om begrænsning.

­   STS ikke længere har behov for at behandle dine persondata, men du anmoder om behandling med henblik på fremsættelse, håndhævelse eller imødegåelse af juridiske krav, eller.

­   Du har gjort indsigelse mod behandling og afventer verificering af, om STS’ saglige grunde er vigtigere end dine saglige grunde.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata, når behandling er nødvendig for at opfylde vores saglige interesser. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling til markedsføringsformål. 

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde hele eller dele af dit samtykke til behandling af persondata, når hjemlen til behandlingen er dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os, se ovenfor.

Tilbagekaldelse af samtykke har dog ikke betydning for den behandling af persondata, der er sket forud for tilbagekaldelsen. Vær opmærksom på, at hvis du som deltager eller forælder eller værge tilbagekalder dit samtykke til behandling af særlige kategorier af persondata, kan STS ikke gennemføre din booking eller opfylde sine forpligtelser over for dig.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Uden præjudice for øvrige administrative eller juridiske beføjelser har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, i særdeleshed i det EU-/EØS-medlemsland, hvor du sædvanligvis opholder dig eller arbejder, eller hvor en påstået overtrædelse af den generelle databeskyttelsesforordning har fundet sted. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet.

Ret til dataportabilitet

Du har også ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og interoperabelt format og at overføre disse til en anden databehandler (dataportabilitet). Denne ret er gældende, såfremt:

­   Behandlingen er baseret på samtykke eller aftale.

­   Behandling udføres ved hjælp af automatiserede midler.

Hvis du udnytter din ret til dataportabilitet, har du ret til at få dine persondata overført direkte fra STS til en anden databehandler, såfremt dette er teknisk muligt.

 

 

Denne politik blev vedtaget af STS den 27 Marts, 2018


8-Phone-Women-AdobeStock_118224614.jpg 8-Phone-Women-AdobeStock_118224614.jpg

Lad os ringe til dig

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have, at vi kontakter dig, bedes du give os dit telefonnummer. Så ringer vi tilbage så hurtigt som muligt!


1-C2C-Leader-Kathrine-Ostenstad-ROute-66_2940.jpg 1-C2C-Leader-Kathrine-Ostenstad-ROute-66_2940.jpg

Bestil vores gratis brochure

Sports & Lifestyle, Adventure eller en Original sprogrejse? Download vores brochure og få inspiration til din tur!

Spørgsmål og svar

 • Hvilke former for sprogrejser findes der?

  En sprogrejse kan sammensættes på forskellige måder. STS-konceptet er:

  Classroom – det er den slags sprogrejse, hvor du har undervisning om morgenen og sjove udflugter og aktiviteter resten af dagen og om aftenen. Denne type rejse kan kombineres med et sportskursus (eller fotografering, mode osv.) på mange af vores destinationer. På denne type tur tilbyder vi også intensive kurser.

  Læs mere om Classroom her

  Adventure – en meget populær slags sprogrejse, som ikke inkluderer traditionel undervisning. Dette kursus er fyldt med aktiviteter, udflugter og andre sjove ting. Vi tilbyder f.eks. Coast to Coast – det er et road trip eventyr, hvor vores elever kører på tværs af USA og har stop ved alle de spændende seværdigheder og byer.

  Læs mere om Adventure her

  Lifestyle – denne type sprogrejse fokuserer på din yndlingshobby. Hvis du f.eks. er vild med fodbold, foto eller surfing, kan du kombinere din passion med den sprogundervisning vi tilbyder. Ved at vælge muligheden Liftstyle får du mest muligt ud af din rejse ved at kombinere din yndlingshobby med inspirerende og informativ sprogundervisning.

  Læs mere om Lifestyle her

 • Hvordan foregår sprogundervisningen?

  Det vil helt sikkert ikke føles som den almindelige skoleundervisning du er vant til derhjemme – vores undervisere tager højde for, at du i et land, hvor sproget tales. Der vil være en blanding af gruppeøvelser og aktiviteter, alle sammen med dine nye venner fra hele verden. Dine lektier kan f.eks. være at fortælle dine klassekammerater om den middag, du og din værtsfamilie spiste i aftes.

  Læs mere om sprogundervisningen

 • Kan jeg bo sammen med min ven?

  Absolut. Vi forsøger at placere venner og søskende, der gerne vil bo hos samme værtsfamilie, sammen. Det samme gælder for sprogrejser med indkvartering på resort eller campus. Op til fire venner eller søskende kan bo sammen (vi mikser ikke køn) Giv os besked, når du bestiller, hvis der nogen bestemt, du gerne vil bo sammen med.

  Læs mere: Booking information 

 • Kan jeg rejse selvom jeg fejler noget?

  Vi gør alt, hvad vi kan for at alle kan komme med på deres drømmerejse. Derfor er det vigtigt, at du giver os besked, hvis du har sygdomme (fysiske såvel som psykiske), allergier eller eventuelle handicaps. Når vi får disse oplysninger, kan vi finde den løsning, der passer dig bedst. Vi har værtsfamilier, som har erfaring med diabetes og allergier osv., og som er velinformerede, hvad angår medicin, ernæring og livsstil.

  Læs mere: Bookinginformation

 • Hvor meget lærer jeg?

  Eftersom du er omgivet af sproget overalt – derhjemme, i skolen og i din fritid – lærer du det ret hurtigt. Det, du lærer i klasseværelset, er bare en del af den totale sproglæring. Du lærer også en masse, når du øver dig i sproget efter skole, når du tilbringer tid sammen med din værtsfamilie, når du shopper, eller når du bare køber en is.

  Læs mere: STS Progressive Learning

 • Hvordan bestiller jeg?

  Trin 1 - Vælg destination
  Trin 2 - Vælg kurser på udvalgte destination
  Trin 3 - Book!