Årsplan

Vi har udarbejdet en oversigt over ansøgningsprocessen som den ville se ud, hvis en elev ansøger ca. et år før udvekslingsopholdet starter. Du kan dog sagtens ansøge senere.

August Elev og forældre arbejder på at færdiggør ansøgningen, og STS gennemgår den inden videresendelse til værtslandet. Dette foregår i alle måneder, alt efter hvornår eleven tilmelder sig.
Oktober Deadline for ansøgninger om STS legater såfremt du har tilmeldt dig programmet inden 31. august.
November STS sender 1. faktura vedr. 1. rate på 20 % af programprisen, som indbetales senest ultimo november. STS udvælger de 4 stipendiummodtagere (1 á 12.000 DKK og 3 á 4.000 DKK.) Se Generelle betingelser for udvælgelsen.
December STS udsender invitation til elev og forældre vedr. obligatorisk workshop, som afholdes i foråret. STS udsender invitation til forældre og elev vedr. obligatorisk afrejsemøde, som afholdes i foråret.
Januar De sidste ansøgninger færdiggøres og sendes til værtslandet til endelig godkendelse.
Februar STS sender 2. faktura vedr. 2. rate på 20 % af programprisen, som indbetales senest ultimo februar
Marts STS modtager de første placeringer fra værtslandene.
April STS sender 3. faktura på 3. rate på 20 % af programprisen, som indbetales senest ultimo april.
Maj STS afholder obligatorisk afrejsemøde for forældrei hhv. Aarhus, Odense og København. STS afholder obligatorisk workshop i Odense for alle kommende udvekslingselever. STS hjælper eleven i gang med at søge om visum. Vi sender vejledning og dokumenter til visum-ansøgningsprocessen.
Juni STS sender slutfaktura på restbeløbet, som indbetales senest medio juni.
Juli De første afrejser finder sted.
August Størstedelen af eleverne rejser i denne måned. Vi har placeringsgaranti og placerer elever senest 31. august.
September De sidste afgange finder sted i starten af september, bl.a. for Spanien, England og Frankrig.